Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ

Thủ tướng Chính phủ có Công văn số 1062 TTg - QHQT gửi một số Bộ, ngành về Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007 - 2009.

Theo đó Thủ tướng Chính phủ đồng ý việc Hội Điện ảnh Việt Nam tiếp nhận Dự án "Hỗ trợ phát triển nghề nghiệp cho những người làm phim trẻ, 2007 – 2009” do tổ chức phi chính phủ nước ngoài Ford Foundation, Hoa Kỳ viện trợ không hoàn lại với giá trị là 350.000 USD, thực hiện từ năm 2007-2009. Giao Hội Điện ảnh Việt Nam ký kết văn kiện Dự án với bên tài trợ và chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện dự án theo đúng các qua định hiện hành về quản lý và sử dụng viện trợ phi chính phủ nước ngoài.

 

VP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác