Phê duyệt Quy chế chấm giải thưởng LHP Việt Nam lần thứ 17

(Cinet) – Quyết định số 3868/QĐ-BVHTTDL vừa được Bộ VHTTDL ban hành nhằm phê duyệt Quy chế chấm giải thưởng LHP Việt Nam lần thứ 17.

Theo đó, về Thành phần Ban giám khảo: LHP Việt Nam lần thứ 17 sẽ có 3 Ban giám khảo (BGK) gồm: BGK phim Truyện; BKG phim Tài liệu – Khoa học và BGK phim Hoạt hình. Mỗi BGK có ít nhất 7 thành viên.

Các thành viên trong BGK gồm những nhà hoạt động điện ảnh uy tín, có trình độ chuyên môn cao và là những người công tâm, thành viên BKG không phải là thành phần sáng tác chính trong các tác phẩm dự thi thuộc loại hình mà mình tham gia BGK.

BGK có các nhiệm vụ: Xem xét các tác phẩm tham dự LHP, xét chọn những tác phẩm xuất sắc mang đậm bản sắc dân tộc, nội dung tư tưởng giàu tính nhân văn, nghệ thuật thể hiện phải có nhiều sự tìm tòi, sáng tạo, chủ động hội nhập quốc tế hiệu quả để quyết định trao giải thưởng. Ngoài việc chấm các giải thuộc 3 thể loại, BGK cần xét chọn những nghệ sĩ có thành quả nghệ thuật nổi bật trong các tác phẩm tham dự LHP để trao giải.

Về số lượng giải thưởng:

Đối với các thể loại phim: Các thể loại Phim Truyện nhựa, Phim Truyện video, Phim Tài liệu nhựa, Phim Tài liệu video, Phim Khoa học (nhựa và video), Phim Hoạt hình (nhựa và video), mỗi thể loại sẽ bao gồm: 1 giải Bông Sen Vàng, 2 giải Bông Sen Bạc, 2 Bằng khen của BGK.

Loại hình phim nào có số lượng phim dự thi dưới 10 phim, BGK không nhất thiết phải trao đủ số lượng giải thưởng và bằng khen theo quy định trên.

Đối với các giải thưởng dành cho cá nhân: các BGK sẽ bỏ phiếu bầu chọn một giải thưởng cá nhân xuất sắc nhất cho mỗi thành phần gồm: Đạo diễn, Tác giả kịch bản, Quay phim, Nữ diễn viên chính, Nam diễn viên chính, Nữ diễn viên phụ, Nam diễn viên phụ, Họa sĩ thiết kế mỹ thuật (riêng đối với Phim Hoạt hình: 1 giải cho Họa sĩ tạo hình và 1 cho Họa sĩ diễn xuất), Nhạc sĩ, Đạo diễn âm thanh (1 cho Phim Truyện, 1 cho Phim Tài liệu – Khoa học và 1 cho Phim Hoạt hình). Đối với giải thưởng cho Đạo diễn âm thanh, BGK khuyến khích thành phần là người Việt Nam.

Về quy trình xem phim và chấm giải: Thành viên BGK có trách nhiệm tham dự đầy đủ các buổi chiếu phim dành cho BGK. Trong trường hợp đặc biệt, thành viên BGK không có mặt tại phòng chiếu để xem phim, phải thông báo cho Trưởng BGK và không được chấm đối với các phim không xem.

Sau khi xem toàn bộ các bộ phim, từng BGK trao đổi đánh giá chung về chất lượng phim, lựa chọn một số phim nổi bật để đề cử danh sách phim tranh giải. Các thành viên BGK bầu chọn và chấm điểm phim theo quy định của Quy chế. Phiếu đã chấm được niêm phong tại chỗ và gửi tới Trưởng Ban chỉ đạo LHP.

Trưởng Ban chỉ đạo, Trưởng Ban tổ chức cùng với từng Trưởng BGK kiểm phiếu đồng thời lập biên bản chốt kết quả giải thưởng.

Theo Quy chế của Bộ VHTTDL, các thành viên BGK cần tuyệt đối tuân thủ nguyên thủ nguyên tắc bảo mật, tuyệt đối không phát ngôn, công bố những ý kiến trao đổi, đánh giá và kết quả chấm giải trước khi Ban tổ chức công bố chính thức giải thưởng tại Lễ bế mạc và trao giải LHP.

Trong quá trình thực hiện Quy chế, nếu còn vướng mắc, Trưởng BGK, Trưởng Ban tổ chức có trách nhiệm báo cáo với Trưởng Ban chỉ đạo LHP để kịp thời chỉnh sửa, bổ sung.

L.S

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác