Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh

(Cinet)-Ngày 18/6,dưới sự điều khiển của Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng, Quốc hội biểu quyết thông qua 5 Luật, trong đó có Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh. Luật sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 1/10/2009.

Liên quan đến điều kiện nhập khẩu phim, nhiều ý kiến đề nghị bỏ điều kiện "có rạp" đối với doanh nghiệp điện ảnh khi nhập khẩu phim nhưng cũng có ý kiến cho rằng điều kiện này là rào cản kỹ thuật để hạn chế việc nhập khẩu phim. 
Tiếp thu ý kiến tại các phiên họp của UBTVQH, Chính phủ đã rút đề xuất "Doanh nghiệp điện ảnh có rạp chiếu phim được quyền nhập khẩu phim theo quy định của pháp luật về xuất khẩu, nhập khẩu" và không đề nghị sửa đổi nội dung này. 
Theo quy định tại khoản 4 Điều 39  thì Bộ VHTTDL có trách nhiệm ban hành quy định về tổ chức và hoạt động của Hội đồng thẩm định phim phổ biến tại rạp, phim phát sóng trên truyền hình.
Bên cạnh đó, còn nhiều vấn đề đã được sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế và tạo ra cơ chế cho ngành Điện ảnh phát triển.

 

TT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác