Quy hoạch ngành điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa có văn bản số 119/TTr-BVHTTDL gửi Thủ tướng Chính phủ nhằm trình đề án Quy hoạch ngành điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Trong thời gian vừa qua, để chuẩn bị cho việc soạn thảo Đề án Quy hoạch ngành điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn 2030 (gọi tắt là Đề án), Bộ VHTTDL đã tiến hành khảo sát tại các cơ sở điện ảnh địa phương; tổ chức hội thi lấy ý kiến rộng rãi từ các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện ảnh, các Sở VHTTDL trong cả nước; tổ chức hội thảo xin ý kiến đóng góp của nhiều Bộ, Ban, ngành và Ban Tuyên giáo TW, Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ, Bộ Kế hoạch – Đầu tư…

Đề án đã đề cập đến sự cần thiết của việc quy hoạch ngành điện ảnh. Trong điều kiện hiện nay, trên thế giới cũng như ở nước ta, hệ thống truyền thông và công nghiệp giải trí đang phát triển mạnh mẽ, ngành điện ảnh cần phải chuyển đổi mô hình, cơ chế hoạt động để phù hợp với quy luật khách quan.

Việc quy hoạch điện ảnh nhằm đáp ứng yêu cầu đề cao những giá trị tốt đẹp của dân tộc, đóng góp vào việc phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh của nhân dân. Việc quy hoạch giúp nền điện ảnh dân tộc phát triển toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, có bước đi vững chắc về mô hình tổ chức, cơ chế điều hành trong từng giai đoạn, phù hợp với xu hướng phát triển và hội nhập.

Bên cạnh đó, việc quy hoạch còn đề xuất các giải pháp huy động tối đa nguồn nhân lực trong nước và nước ngoài, của Nhà nước và nhân dân, các thành phần kinh tế.

Nội dung của Đề án:

Phần mở đầu: Đề án xác định đối tượng điều chỉnh của Quy hoạch là các cơ sở điện ảnh hoạt động theo pháp luật.

Phần một: Phân tích đặc điểm, vị trí, vai trò, thực trạng, bối cảnh, thời cơ và thách thức đối với hoạt động điện ảnh.

Đặc thù của điện ảnh là ngành nghệ thuật tổng hợp nhiều loại hình nghệ thuật gắn liền với khoa học công nghệ; Thực trạng điện ảnh VN hiện nay có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn thách thức về cơ chế tổ chức, nhân lực, cơ sở vật chất kỹ thuật, sản xuất, phát hành, đào tạo, lý luận phê bình, lưu trữ… So với các ngành nghệ thuật khác, điện ảnh có hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tương đối đầy đủ và hoàn chỉnh; hoạt động xã hội hóa khá sớm và sôi động. Đầu tư cho điện ảnh đòi hỏi kinh phí lớn, thu hồi vốn không nhanh gây ra một số khó khăn.

Phần hai: Quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp Quy hoạch đến năm 2020, tầm nhìn 2030.

Mục tiêu tổng quát của Quy hoạch là xây dựng một nền điện ảnh VN tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, có vị trí xứng đáng ở châu Á và thế giới trong đó chú trọng hiện đại hóa công nghiệp điện ảnh cùng với việc xây dựng đội ngũ cán bộ, nghệ sĩ có chất lượng cao đặc biệt là huy động mọi nguồn lực xã hội nhằm thực hiện xã hội hóa điện ảnh.

Quy hoạch được chia làm 2 giai đoạn: giai đoạn 1 từ năm 2011-2020 và giai đoạn 2 từ 2021 đến 2030. Đáng chú ý ở giai đoạn 2: mục tiêu hướng tới là công nghệ sản xuất và phổ biến phim đạt trình độ tiên tiến, thực hiện quay kỹ xảo đạt trình độ chuyên nghiệp thế giới, 100% phim có âm thanh lập thể, 40% phim đạt trình độ khá trở lên so với khu vực và thế giới; có phim đạt giải cao tại Liên hoan phim quốc tế, phim truyện nhựa trong nước đạt ít nhất 35% so với phim nhập khẩu trong đó tỷ lệ xã hội hóa đạt ¾…

Quy hoạch đề ra 8 nội dung chính của hoạt động điện ảnh:

Thứ nhất, về sản xuất phim: ở giai đoạn đến năm 2020: các chỉ tiêu được đặt ra gồm: sản xuất 36-40 phim nhựa/năm; 2-3 phim tài liệu, phim hoạt hình và phim khoa học/tháng; ở giai đoạn 2020-2030: 70-80 phim nhựa/ năm, 5-10 phim tài liệu, phim hoạt hình và phim khoa học/tháng.

Thứ 2, về phát hành phim: đến năm 2020 xuất khẩu 10% số lượng phim sản xuất (4 phim) đến năm 2030 là 20% (14-16 phim). Các bộ phim cần đảm bảo chất lượng nghệ thuật cũng như tiêu chuẩn kỹ thuật phim nhập khẩu, tỷ lệ hài hòa giữa phim sản xuất trong nước và nhập khẩu.

Thứ 3, về phổ biến phim: gồm đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp rạp, đầu tư đội chiếu phim lưu động.

Thứ 4, về đào tạo nguồn nhân lực: xây dựng chiến lược đào tạo thường xuyên, lâu dài, đổi mới công tác tuyển sinh và hệ thống trường cùng với việc xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên chuẩn quốc gia; Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở đào tạo…

Thứ 5, về cơ sở vật chất, kỹ thuật: tổ chức lại Trung tâm Kỹ thuật Điện ảnh VN ở HN và Cty TNHH Một thành viên Phim Giải phóng ở TP.HCM; Thực hiện trường quay Cổ Loa, xây dựng thêm một số trường quay vào năm 2030.

Thứ 6, về công tác thông tin tuyên truyền: tăng cường công tác lý luận phê bình và tích cực quảng bá phim VN bằng nhiều hình thức.

Thứ 7, về hợp tác quốc tế: Tham dự các Liên hoan phim quốc tế, tổ chức giới thiệu điện ảnh VN ở nước ngoài; củng cố, hoàn thiện và phát triển Liên hoan phim quốc tế VN, hợp tác với nước ngoài để sản xuất phim.

Thứ 8, về lưu trữ phim: tiếp tục xây dựng Khu lưu trữ hình ảnh động, hoàn thiện hệ thống in chuyển kỹ thuật số, thiết lập hệ thống quản lý, hoàn thiện các quy trình và văn bản…

Quy hoạch đề ra các giải pháp: giải pháp trước mắt tập trung trọng điểm vào 3 nội dung: đầu tư nguồn nhân lực chất lượng cao, đầu tư sản xuất phim ở các thể loại có giá trị nhân văn, giáo dục truyền thống, dân tộc, lịch sử cách mạng với chất lượng nghệ thuật, kỹ thuật cao, đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Trường quay Cổ Loa.

Giải pháp lâu dài tập trung vào 4 nội dung: mô hình tổ chức và cơ chế điều hành, đặc biệt đối với các doanh nghiệp sản xuất phim, phát hành phim hoàn thành việc chuyển đổi hình thức sở hữu từ doanh nghiệp nhà nước sang công ty cổ phần trong đó Nhà nước chiếm cổ phần chi phối, tổ chức Qũy hỗ trợ điện ảnh, xây dựng cơ chế chính sách thực hiện xã hội hóa…

 

L.Sơn

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác