Quyết định 1392/BVHTTDL về việc sản xuất Phim tài liệu “Con cháu Lạc Hồng”

(Cinet) - Phim tài liệu “Con cháu Lạc Hồng” do Cục Điện ảnh (Bộ VHTTDL) thực hiện sản xuất và hoàn thành trước ngày 30/04/2010 nhằm phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I.

Vừa qua, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định 1392/BVHTTDL về việc đưa kịch bản phim tài liệu “Con cháu Lạc Hồng” (tác giả Lê Ngọc Minh, Trần Khanh, Trần Công Hùng và Hà Sơn Cường) vào sản xuất phục vụ Đại hội Đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ I.

Phim tài liệu “Con cháu Lạc Hồng” có nội dung kịch bản thể hiện được tinh thần đoàn kết, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau cùng phát triển của khối đại đoàn kết các dân tộc Việt Nam.

Kịch bản được xây dựng logic, chặt chẽ, xuyên suốt theo chiều dài lịch sử đan xen quá khứ và hiện tại với nhiều tư liệu hình ảnh quý, nhiều phong cảnh, danh thắng đã trở thành di tích lịch sử danh tiếng, tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho quá trình làm phim, đặc biệt trong giai đoạn thực hiện cảnh quay về đất nước và khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua các chuyên mục: Thời đại Hồ Chí Minh và khối đại đoàn kết toàn dân; Xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ đổi mới và thời đại ngày nay…  

Bộ phim được giao cho Cục Điện ảnh thực hiện sản xuất và hoàn thành trước ngày 30/04/2010.

 

HP

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác