Quyết định gửi phim tham dự Giải thưởng OSCAR năm 2011

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định số 2999/QĐ-BVHTTDL về việc gửi phim tham dự Giải thưởng OSCAR năm 2011.

Cảnh trong phim “Khát vọng Thăng Long”. Cảnh trong phim “Khát vọng Thăng Long”.

Quyết định trên được căn cứ vào Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh số 31/2009/QH12; căn cứ Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL; căn cứ Quyết định số 2780/QĐ-BVHTTDL ngày 8/9/2011 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc thành lập Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR năm 2011; căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng tuyển chọn phim tham dự Giải thưởng OSCAR năm 2011; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh phối hợp với Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Sáng gửi bộ phim truyện nhựa “Khát vọng Thăng Long” đi tham dự giải thưởng Oscar lần thứ 84 dành cho phim nói tiếng nước ngoài do Viện Hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật điện ảnh Hoa Kỳ tổ chức.

Công ty Cổ phần Kỷ Nguyên Sáng chịu trách nhiệm đăng ký tham dự, gửi tài liệu và gửi bản phim theo quy định của Ban tổ chức Giải thưởng Oscar.

T.H       

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác