Quyết định số 1776/QĐ-BVHTTDL ngày 14/5: Phê duyệt Kế hoạch sản xuất các chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2013

(Cinet)- Quyết định số 1776/QĐ-BVHTTDL ngày 14/5 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Kế hoạch sản xuất các chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2013.

Theo đó, Bộ VHTTDL quyết định phê duyệt Kế hoạch sản xuất các chương trình băng hình phục vụ đồng bào miền núi, vùng sâu, vùng xa năm 2013 của Cục Điện ảnh bao gồm các chuyên đề như sau:

1. Chuyên đề “Kỷ niệm 38 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước; Chào mừng các ngày lễ lớn: Quốc tế lao động 1/5, Chiến thắng Điện Biên Phủ ngày 7/5 và Kỷ niệm 123 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

2. Chuyên đề “Chào mừng Năm Du lịch quốc gia Đồng bằng Sông Hồng – Hải Phòng 2013”.

3. Chuyên đề “Kỷ niệm 68 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9”.

4. Chuyên đề “Biển và Hải đảo Việt Nam”.

5. Chuyên đề “Bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hoá Việt Nam”.

6. Chuyên đề “Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”.

Mỗi chuyên đề gồm 01 bằng BETACAM gốc và in hàng loạt 360 bộ đĩa hình DVD.

Cục Điện ảnh có trách nhiệm lựa chọn kịch bản và đơn vị thực hiện sản xuất các chương trình băng hình đảm bảo nội dung, chất lượng để phục vụ nhiệm vụ chính trị được giao.

Kinh phí sản xuất mỗi chương trình là 120 triệu đồng (thực hiện theo Quyết định số 4990/QĐ-BVHTTDL ngày 21/12/2012 của Bộ VHTTDL), trích từ nguồn kinh phí hoạt động sự nghiệp năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính và Cục trưởng Cục Điện ảnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

T.H  

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác