Quyết định số 2105/QĐ-BVHTTDL ngày 07/6: Phê duyệt kịch bản phim truyện “Sống cùng lịch sử”

(Cinet)- Quyết định số 2105/QĐ-BVHTTDL ngày 07/6 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt và đưa kịch bản phim truyện “Sống cùng lịch sử” vào sản xuất phim do Nhà nước đặt hàng Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Kết luận của Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng về kịch bản phim “Sống cùng lịch sử”; Giám định kịch bản của Hội đồng Trung ương thẩm định và tuyển chọn kịch bản phim truyện.

Theo đó, xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định phê duyệt và đưa kịch bản phim truyện “Sống cùng lịch sử” (về đề tài Kỷ niệm 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ), của tác giả Đoàn Tuấn, độ dài 90-100 phút vào sản xuất phim truyện nhựa do Nhà nước đặt hàng năm 2013.

Cũng tại Quyết định, Bộ VHTTDL giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện bộ phim “Sống cùng lịch sử” như sau:

Giao Vụ Kế hoạch, Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính xem xét, quyết định bổ sung ngân sách nhà nước năm 2013 để đặt hàng sản xuất phim “Sống cùng lịch sử”; Chủ trì, phối hợp với Cục Điện ảnh, các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện thẩm định Tổng dự toán sản xuất bộ phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử” và làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan.

Giao Cục Điện ảnh làm Chủ đầu tư Dự án sản xuất bộ phim truyện nhựa “Sống cùng lịch sử”; tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc với đơn vị sản xuất phim để trình các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan bố trí kinh phí thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đặt hàng Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam sản xuất phim theo đúng các quy định hiện hành.

Giao Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức sản xuất bộ phim “Sống cùng lịch sử theo đúng yêu cầu tại Giám định kịch bản số 132/ĐA-NT ngày 15/3/2013, đảm bảo chất lượng tốt, đúng tiến độ, hoàn thành trước ngày 20/3/2014 và đúng các quy định hiện hành.

Quyết định nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác