Quyết định số 2119/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6: Phê duyệt kế hoạch đặt hàng sản xuất 03 phim truyện nhựa

(Cinet)- Quyết định số 2119/QĐ-BVHTTDL ngày 10/6 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng sản xuất 03 phim truyện nhựa có sử dụng ngân sách nhà nước năm 2013.

Căn cứ Luật Điện ảnh, Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Nghị định quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Công văn số 3335/BTC-NSNN ngày 15/3/2013 của Bộ Tài chính và Công văn số 162/ĐA-KTKT ngày 25/3/2013 của Cục Điện ảnh về việc kinh phí sản xuất phim truyện năm 2013 và xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh và Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính, Bộ trưởng Bộ VHTTDL quyết định phê duyệt kế hoạch đặt hàng sản xuất 03 phim truyện nhựa có sử dụng ngân sách nhà nước năm 2013 để phục vụ chiếu phim nhân dịp kỷ niệm 60 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, 125 năm ngày sinh nhật Chủ tịch Hồ Chí Minh và tham dự Liên hoan phim quốc tế lần thứ 3 tại Hà Nội.

Cụ thể, gồm các phim:

“Nhà tiên tri” của Nhà biên kịch Hoàng Nhuận Cầm; đơn vị đặt hàng sản xuất phim là Công ty TNHH Một thành viên hãng phim truyện Việt Nam;

“Mỹ nhân” của tác giả Văn Lê; đơn vị đặt hàng sản xuất phim là Công ty TNHH Một thành viên Phim Giải Phóng;

“Những đứa con của làng” của tác giả Phạm Dũng; đơn vị đặt hàng sản xuất phim là Công ty TNHH Một thành viên Nam Phương (Hongngat film).

Cũng theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Vụ Kế hoạch, Tài chính hoàn chỉnh các thủ tục trình Bộ Tài chính xem xét, cấp Dự toán kinh phí ngân sách NSTW năm 2013 đã được bố trí để thực hiện đặt hàng sản xuất phim và làm đầu mối trong việc phối hợp với các Bộ, ngành có liên quan.

Giao Cục Điện ảnh làm Chủ đầu tư Dự án sản xuất 03 bộ phim truyện nhựa: “Nhà tiên tri”; “Mỹ nhân”; “Những đứa con của làng”. Căn cứ vào tổng dự toán sản xuất 03 phim đã được phê duyệt, tiến hành ký hợp đồng nguyên tắc với các đơn vị sản xuất phim để trình các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bố trí kinh phí thực hiện và phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan thực hiện đặt hàng sản xuất phim theo đúng các quy định hiện hành.

Giao 03 đơn vị sản xuất phim được nhà nước đặt hàng chịu trách nhiệm phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan và tổ chức sản xuất 03 bộ phim theo đúng nội dung kịch bản, Tổng dự toán kinh phí sản xuất phim đã được phê duyệt, đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ và đúng các quy định hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác