Quyết định số 2493/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7: Thành lập Tổ Biên tập “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

(Cinet)- Quyết định số 2493/QĐ-BVHTTDL ngày 15/7 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Tổ Biên tập “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Quyết định được ban hành trên cơ sở Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020…

Theo đó, Tổ Biên tập “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được thành lập gồm 15 thành viên do bà Ngô Phương Lan, Cục trưởng Cục Điện ảnh là Tổ trưởng.

Tổ Biên tập có nhiệm vụ: Thực hiện việc soạn thảo Quy hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ theo yêu cầu; Trình Bộ thẩm định và phê duyệt đề cương, dự toán của Quy hoạch theo đúng các chế độ kế toán hiện hành của Nhà nước; Chịu trách nhiệm thanh quyết toán nguồn kinh phí được cấp theo chế độ tài chính kế toán hiện hành; Báo cáo thường kỳ về kết quả thực hiện nhiệm vụ để Bộ thành lập Hội đồng thẩm định, nghiệm thu theo quy định hiện hành trước khi trình Bộ trưởng.

Cũng theo Quyết định, kinh phí hoạt động của Tổ Biên tập “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp hoạt động điều tra khảo sát năm 2013 của Cục Điện ảnh. Tổ Biên tập sử dụng con dấu và tài khoản của Cục Điện ảnh theo quy định hiện hành.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác