Quyết định số 2500/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7: Phê duyệt Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

(Cinet)- Quyết định số 2500/QĐ-BVHTTDL ngày 16/7 của Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Quyết định được ban hành căn cứ Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; các Nghị định của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Điện ảnh và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh; Chiến lược phát triển văn hoá đến năm 2020…

Theo đó, Đề cương “Quy hoạch tổng thể phát triển điện ảnh Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” được chia làm 3 phần: Mở đầu, Nội dung nghiên cứu Quy hoạch, Tổ chức thực hiện lập Quy hoạch.

Cụ thể, trong phần mở đầu, nêu lên sự cần thiết, phạm vi nghiên cứu, căn cứ, mục tiêu, nhiệm vụ, nguyên tắc và phương pháp lập quy hoạch. Phần nội dung nghiên cứu Quy hoạch tập trung phân tích làm rõ tổng thể bối cảnh phát triển; phân tích thực trạng công tác quản lý, nguồn nhân lực, sáng tác; sản xuất, phát hành, phổ biến phim, hưởng thụ trong điện ảnh, trang thiết bị kỹ thuật và công nghệ, công tác đầu tư tài chính, hợp tác quốc tế trong điện ảnh, công tác bảo quản và lưu trữ phim; định hướng phát triển, các nhóm giải pháp thực hiện… Phần 3 chỉ ra tiến độ thực hiện, hồ sơ sản phẩm và dự toán nguồn vốn.

Cũng theo Quyết định, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh xây dựng Quy hoạch theo Đề cương đã được phê duyệt trình Hội đồng thẩm định cấp Bộ thẩm định, nghiệm thu và báo cáo Bộ trưởng xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Dự kiến giữa tháng 9 năm 2013 sẽ hoàn thiện Dự thảo Quy hoạch xin ý kiến lãnh đạo Bộ trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác