Quyết định số 2559/QĐ-BVHTTDL ngày 22/7: Thành lập Ban soạn thảo “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”

(Cinet)- Quyết định số 2559/QĐ-BVHTTDL ngày 22/7 của Bộ VHTTDL về việc thành lập Ban soạn thảo “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Theo Quyết định, Ban soạn thảo “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” gồm 10 thành viên có tên sau đây:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh – Bộ trưởng Bộ VHTTDL – Trưởng Ban;

2. Ông Vương Duy Biên – Thứ trưởng Bộ VHTTDL – Phó trưởng Ban;

3. Bà Ngô Phương Lan – Cục trưởng Cục Điện ảnh - Ủy viên thường trực;

4. Bà Nguyễn Thị Hồng Ngát – Phó Chủ tịch thường trực Hội Điện ảnh Việt Nam - Ủy viên;

5. Đại diện Bộ Tài chính - Ủy viên;

6. Đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư - Ủy viên;

7. Ông Hoàng Minh Thái – Vụ trưởng Vụ Pháp chế - Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Hồng Sơn – Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính - Ủy viên;

9. Ông Phùng Minh Cường – Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ - Ủy viên;

10. Ông Lê Ngọc Định – Phó Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế - Ủy viên.

Ban Soạn thảo có nhiệm vụ chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện việc soạn thảo Quy hoạch đảm bảo đúng mục tiêu, nội dung và tiến độ; trình Thủ tướng phê duyệt “Quy hoạch phát triển điện ảnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” theo đúng các chế độ quy định hiện hành của Nhà nước.

Kinh phí tổ chức Ban soạn thảo trích từ nguồn kinh phí sự nghiệp hoạt động điều tra khảo sát năm 2013 của Cục Điện ảnh.

Chánh Văn phòng, Cục trưởng Cục Điện ảnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác