Quyết định số 4277/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11: Tổ chức Những ngày Phim Ucraina tại Hà Nội

(Cinet)- Quyết định số 4277/QĐ-BVHTTDL ngày 02/11 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Những ngày Phim Ucraina tại Hà Nội trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Ucraina tại Việt Nam năm 2012.

Theo đó, xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Giám đốc Trung tâm Chiếu phim Quốc gia và căn cứ Quy chế hoạt động đối ngoại của Bộ VHTTDL ban hành kèm theo Quyết định số 83/2008/QĐ-BVHTTDL ngày 27/10/2008; Bộ VHTTDL giao Trung tâm Chiếu phim Quốc gia tổ chức Những ngày Phim Ucraina tại Hà Nội từ ngày 09/11 đến ngày 14/11/2012, trong khuôn khổ Những ngày Văn hoá Ucraina tại Việt Nam năm 2012.

Bộ VHTTDL cũng giao Cục Điện ảnh có trách nhiệm duyệt phim trước khi trình chiếu chính thức.

Về kinh phí, Quyết định nêu rõ, phía Ucraina chịu chi phí vận chuyển phim trên hành trình quốc tế. Trung tâm Chiếu phim Quốc gia chịu các chi phí tổ chức chiếu phim, in ấn tài liệu phục vụ chiếu phim, chuẩn bị các thiết bị kỹ thuật cần thiết và các chi phí liên quan khác. Cục Điện ảnh chịu chi phí dịch và duyệt phim từ nguồn kinh phí sự nghiệp năm 2012.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác