Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam

(Cinet) - Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam.

Quyết định số 886/QĐ-BVHTTDL ngày 04/3: Tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam - ảnh 1

Quyết định được ban hành trên cơ sở Nghị định số 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Quyết định 510/QĐ-BVHTTDL ngày 31/01/2013 của Bộ trưởng Bộ VHTTDL về việc phê duyệt Đề án tổ chức “Kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam”; đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Điện ảnh.

Bộ VHTTDL quyết định giao Cục Điện ảnh chủ trì phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức “Lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ ký Sắc lệnh thành lập Ngành Điện ảnh Cách mạng Việt Nam” vào ngày 14/3/2013 tại Nhà hát lớn Hà Nội.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác