Sẽ sản xuất phim tài liệu chân dung một số nhà văn đoạt Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước

(Cinet) – Bộ VHTTDL vừa gửi văn bản số 3953/BVHTTDL-KHTC tới Bộ Tài chính về việc trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội Nhà văn VN thực hiện Dự án sản xuất phim tài liệu giới thiệu chân dung một số nhà văn đoạt Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước và cấp bổ sung kinh phí.

Ngày 3-11 vừa qua, Hội Nhà văn VN đã có công văn gửi các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan (Bộ VHTTDL, Bộ Tài chính) xin nguồn kinh phí thực hiện Dự án sản xuất phim tài liệu chân dung một số nhà văn đoạt Giải thưởng HCM, Giải thưởng Nhà nước trong 4 năm từ 2012-2015, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Bộ VHTTDL cơ bản đồng ý với ý kiến đề xuất của Hội Nhà văn VN sau khi đã xin và tiếp thu ý kiến của Ban Tuyên giáo TW, Bộ VHTTDL để hoàn thiện dự án sản xuất phim trong giai đoạn 2012-2015.

Bộ VHTTDL cũng kiến nghị Bộ Tài chính xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ cho phép Hội Nhà văn VN thực hiện Dự án và bổ sung kinh phí thực hiện Dự án. Sau khi được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và cho phép thực hiện Dự án, Bộ VHTTDL sẽ cùng với các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan phối hợp Hội Nhà văn tiến hành thẩm định, phê duyệt dự toán chi tiết các phim tài liệu được đưa vào sản xuất.

L.S

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác