Tổ chức Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam

(Cinet) - Liên hoan Phim châu Âu năm 2012 sẽ diễn ra trong thời gian từ 16-31/05 tại 3 thành phố Hà Nội, Đà Nẵng và thành phố Hồ Chí Minh.

Bộ VHTTDL vừa ban hành Quyết định 1353/QĐ-BVHTTDL ngày 12/4 về việc Tổ chức Liên hoan Phim châu Âu tại Việt Nam.

Quyết định được ban hành trên cơ sở: Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009; Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật điện ảnh ngày 18/6/2009; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện một số quy định lien quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh đồng thời xét đề nghị của Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Bộ VHTTDL quyết định Tổ chức Liên hoan Phim châu Âu 2012.

Theo đó, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh phối hợp với Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam tổ chức Liên hoan Phim châu Âu 2012 tại 3 thành phố là: Hà Nội, Đà Nẵng và TP.Hồ Chí Minh.

Về kinh phí, Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam và Đại sứ quán các nước tham gia chịu chi phí duyệt phim và toàn bộ các chi phí tổ chức có liên quan.

Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác