Tổ chức Liên hoan quốc tế phim nhân học năm 2012

(Cinet) - Ngày 20/4, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 1459/QĐ-BVHTTDL về việc tổ chức Liên hoan quốc tế phim nhân học tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012.

Theo đó, Bộ VHTTDL cho phép Viện văn hoá Nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức “Liên hoan quốc tế phim nhân học tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2012” từ ngày 10 - 14/11/2012.

Bộ VHTTDL cũng yêu cầu, trước khi diễn ra Liên hoan Phim, Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam có trách nhiệm trình duyệt phim chiếu trong Liên hoan tại Hội đồng Duyệt phim quốc tế của Cục Điện ảnh.

Về kinh phí tổ chức Liên hoan Phim, Quyết định cũng ghi rõ, mọi kinh phí tổ chức có liên quan do Viện Văn hoá Nghệ thuật Việt Nam, Sở VHTTDL Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Văn hoá Thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Nghệ thuật và Lưu trữ Điện ảnh Thành phố Hồ Chí Minh chịu từ nguồn ngân sách sự nghiệp năm 2012 của các đơn vị và huy động từ nguồn xã hội hoá thông qua các gói tài trợ.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác