Tổ chức Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam

(Cinet) – Văn bản số 3301/QĐ-BVHTTDL của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam.

Quyết định được ban hành dựa trên Luật Điện ảnh ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh ngafy18/6/2009; Nghị định 185/2007/NĐ-CP ngày 25/12/2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ VHTTDL; Nghị định 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Điện ảnh ngày 18/6/2009; Thông tư số 11/2011/TT-BVHTTDL ngày 19/9/2011 của Bộ VHTTDL hướng dẫn thực hiện một số quy định liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực điện ảnh.

Theo quyết định, Bộ VHTTDL giao Cục Điện ảnh phối hợp với Đại sứ quán Đan Mạch tại Việt Nam tổ chức Tuần lễ phim Đan Mạch tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam – Đan Mạch và chào mừng chuyến thăm của Hoàng Thái tử Đan Mạch tới Việt Nam. Tuần lễ phim Đan Mạch tại Việt Nam sẽ diễn ra trong thời gian từ 30/11/2011-06/12/2011.

Về kinh phí tổ chức, Đại sứ quán Đan Mạch chịu chi phí duyệt phim và toàn bộ các chi phí tổ chức có liên quan.

Quyết định cũng nêu rõ, Chánh Văn phòng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, Tài chính, Cục trưởng Cục Hợp tác quốc tế, Cục trưởng Cục Điện ảnh và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CN

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác