Văn bản số 2049/BVHTTDL-TĐKT ngày 03/6: Tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

(Cinet)- Văn bản số 2049/BVHTTDL-TĐKT ngày 03/6 của Bộ VHTTDL về việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND cho Xưởng phim Giải Phóng (tiền thân của Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng).

Bộ VHTTDL nhận được Công văn số 86/PGP ngày 20/5/2013 của Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng đề nghị lãnh đạo Bộ cho phép lùi ngày tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập đơn vị và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Xưởng phim Giải Phóng (tiền thân của Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng), Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:

Đồng ý cho phép Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân vào ngày 16/8/2013.

Việc tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập và đón nhận danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân cho Xưởng phim Giải Phóng đảm bảo buổi lễ được tổ chức trang trọng, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức và lãng phí, thực hiện theo các quy định tại Chỉ thị số 45-CT/TW ngày 22/7/2010 của Bộ Chính trị; Công văn số 2617/BVHTTDL-VP ngày 29/7/2010 của Bộ VHTTDL và các văn bản liên quan về thực hiện và hướng dẫn đổi mới, nâng cao hiệu quả tổ chức các ngày kỷ niệm, nghi thức trao tặng, đón nhận danh hiệu vinh dự nhà nước và các hình thức khen thưởng cao.

Công ty TNHH MTV Phim Giải Phóng xây dựng kế hoạch cụ thể, dự kiến thành phần đại biểu, khách mời lãnh đạo Đảng và Nhà nước, báo cáo lãnh đạo Bộ xem xét, phê duyệt.

T.H

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác