Văn bản số 3295/BVHTTDL-ĐA ngày 24/9: Một số vấn đề liên quan đến việc phổ biến, phát hành bộ phim “Đừng đốt”

(Cinet)- Văn bản số 3295/BVHTTDL-ĐA ngày 24/9 của Bộ VHTTDL gửi Văn phòng Chính phủ về một số vấn đề liên quan đến việc phổ biến, phát hành bộ phim “Đừng đốt”.

Cảnh trong phim Cảnh trong phim "Đừng đốt".

Tiếp theo Công văn số 5221/BVHTTDL-ĐA ngày 17/9/2012 về một số vấn đề liên quan đến việc phát hành bộ phim “Đừng đốt” theo thư kiến nghị của NSND, đạo diễn điện ảnh Đặng Nhật Minh, Bộ VHTTDL xin giải trình bổ sung để làm rõ một số nội dung liên quan đến việc phổ biến, phát hành bộ phim “Đừng đốt” như sau:

Bộ phim “Đừng đốt” là tác phẩm do Bộ VHTTDL đặt hàng sản xuất từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho ngành văn hóa năm 2009 (đặt hàng NSND Đặng Nhật Minh viết kịch bản, đạo diễn và Hãng phim Hội Điện ảnh sản xuất).

Sau khi bộ phim hoàn thành, Bộ VHTTDL đã chỉ đạo các đơn vị chức năng thực hiện việc phát hành, phổ biến bộ phim đặt hàng này theo quy định của Luật Điện ảnh năm 2006, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện ảnh năm 2009; Nghị định số 54/2010/NĐ-CP ngày 21/5/2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Điện ảnh; Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ năm 2009; Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan; Nghị định số 85/2011/NĐ-CP ngày 20/9/2011 sửa đổi Nghị định 100/2006/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ về quyền tác giả và quyền liên quan. Cụ thể là:

Tổ chức trên 2,000 buổi công chiếu rộng rãi trong hệ thống các rạp và đội chiếu bóng lưu động cả nước phục vụ hàng triệu lượt khán giả tại các tỉnh, thành phố đặc biệt là các tầng lớp nhân dân lao động ở vùng sâu, vùng xa, miền núi, biên giới, hải đảo trong cả nước;

Phối hợp tổ chức hàng nghìn buổi chiếu phim và phục vụ hàng triệu lượt người xem trong hệ thống phát hành phim quân đội;

Tổ chức in ấn đĩa DVD bằng 04 thứ tiếng (Việt, Pháp, Anh, Lào) để phục vụ cho khách quốc tế hâm mộ bộ phim;

Đã chính thức gửi phim đi dự thi tại 8 Liên hoan phim quốc tế và quảng cáo, giới thiệu tại 12 Hội chợ phim quốc tể; chọn là phim đại diện của Việt Nam gửi dự giải Oscar năm 2010.

Căn cứ vào tình hình thực tế của việc phát hành các bộ phim truyện Việt Nam bằng đĩa DVD tiếp tục cung cấp cho các đội chiếu bóng lưu động trong phạm vi cả nước, ngày 10/9/2012, Bộ VHTTDL đã ban hành Quyết định số 3466/QĐ-BVHTTDL cho phép ngành điện ảnh thực hiện việc in đĩa DVD bộ phim “Đừng đốt” để phục vụ công tác chiếu phim lưu động và yêu cầu Cục Điện ảnh chấm dứt việc ủy quyền cho Phương Nam phim phát hành đĩa DVD phim “Đừng đốt”. Ngày 13/9/2012, Cục Điện ảnh đã có Công văn số 522/ĐA-PBP chấm dứt việc ủy quyền cho Phương Nam phim phát hành đĩa DVD.

Để thống nhất hoạt động tuyên truyền của hoạt động điện ảnh phục vụ nhiệm vụ chính trị và phục vụ đông đảo các tầng lớp nhân dân, ngày 26/7/2012, Bộ VHTTDL và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết văn bản số 2532/Ctr-BVHTTDL-ĐTHVN “Chương trình phối hợp công tác giữa Bộ VHTTDL và Đài Truyền hình Việt Nam trong hoạt Điện ảnh - Truyền hình, giai đoạn 2012 - 2015”. Căn cứ vào Chương trình công tác này, Bộ VHTTDL sẽ chỉ đạo ngành điện ảnh có kế hoạch phát sóng bộ phim “Đừng đốt” trên truyền hình vào thời điểm thích hợp trong năm 2013.

T.H

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác