Dịch giả Việt Nam đoạt giải “Tinh hoa giáo dục quốc tế”

(Toquoc)- Người vinh dự nhận được giải thưởng “Tinh hoa giáo dục quốc tế” lần đầu tiên là Bùi Văn Nam Sơn với dịch phẩm “Phê phán lý tính thuần tuý” của triết gia Đức Immanuel Kant do NXB Văn học ấn hành 2004.

Vì đây là lần đầu trao giải nên Ban tổ chức lựa chọn các dịch phẩm trong vòng năm năm (2000-2005). Tiêu chí trao giải được đánh giá trên ba phương diện: tầm quan trọng của tác phẩm, chất lượng bản dịch, và tác dụng đối với nền giáo dục Việt Nam.

Dịch phẩm Phê phán Lý tính Thuần tuý của Bùi Văn Nam Sơn được Hội đồng giải thưởng lựa chọn với sự nhất trí tuyệt đối (7/7). Theo Hội đồng giải thưởng, Phê phán Lý tính Thuần tuý của Bùi Văn Nam Sơn là một đóng góp to lớn cho sự nghiệp giáo dục Việt Nam, khi chúng ta đang cần nghiên cứu các phương pháp, kinh nghiệm và triết lý giáo dục một cách hệ thống để xây dựng một nền giáo dục tiên tiến ngang tầm quốc tế.

Giải thưởng Tinh hoa Giáo dục Quốc tế năm 2006 có giá trị 15 triệu đồng, và có thể sẽ gia tăng trong thời gian tới. Quỹ dịch thuật Phan Chu Trinh mong muốn các tổ chức, công ty và cá nhân hảo tâm tham gia bảo trợ các giải thưởng khác trong hệ thống giải thưởng của Quỹ.


LÊ GIANG

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác