Đồng Tháp: Chuẩn bị đại hội văn học nghệ thuật nhiệm kỳ VI

Để chuẩn bị tiến tới Đại hội đại biểu Hội Văn học Nghệ thuật Đồng Tháp nhiệm kỳ (2007-2012) sẽ được tổ chức vào cuối tháng 11 năm 2007, các phân hội đã tiến hành đại hội và bầu ra Ban Chấp hành mới.

Ông Nguyễn Hữu Nhân - Phân hội trưởng Văn học.

Ông Đặng Tiền Duyên - Phân hội trưởng Sân khấu.

Ông Phạm Đức - Phân hội trưởng Âm nhạc.

Ông Hoàng Dũng - Phân hội trưởng Nhiếp ảnh.

Ông Nguyễn Hữu Hiếu - Phân hội trưởng Văn nghệ Dân gian.

Ông Dương Quản Đại - Phân hội trưởng Mỹ thuật.

Trừ Phân hội Văn nghệ Dân gian, các phân hội trưởng còn lại đều đang công tác tại cơ quan Hội.

Đại hội đại biểu văn học nghệ thuật Đồng Tháp nhiệm kỳ VI sẽ triệu tập khoảng 120-140 đại biểu (khoảng 35-40% hội viên) được bầu chọn từ đại hội các phân hội tham dự.


(vannghesongcuulong.org.vn)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác