Hội thảo "Văn học, nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập"

Trong 2 ngày 17/11 và 18/11, tại Hội trường nhà khách T78, số 145 Lý Chính Thắng, quận 3, TP Hồ Chí Minh sẽ diễn ra hội thảo khoa học toàn quốc về "Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập".

Đây là chương trình do Hội Lý luận, phê bình văn học, nghệ thuật Trung ương tổ chức nhằm đánh giá tình hình thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật nước ta trong giai đoạn hội nhập quốc tế và đề xuất cho Đảng, Nhà nước những quyết sách cần thiết để khắc phục những yếu kém trong công tác quản lý thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật, phát huy những mặt tích cực, góp sức xây dựng nền văn học nghệ thuật Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Theo thông tin từ Ban tổ chức, tính đến chiều 14/11, đã có 41 tham luận gửi đến hội thảo. Dự kiến, sẽ có khoảng 300 đại biểu tham gia hội thảo, trong đó có rất nhiều lãnh đạo các Bộ, ban, ngành Trung ương có liên quan trực tiếp đến văn học, nghệ thuật (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Thông tin và Truyền thông...) cũng như đại diện tất cả các Hội Văn học, Nghệ thuật chuyên ngành ở Trung ương và các tỉnh, thành phố, các nhà sáng tác trên cả nước.

Trong khuôn khổ chương trình, các đại biểu sẽ cùng thảo luận về 4 nội dung: Quá trình hình thành và phát triển thị trường các sản phẩm văn học, nghệ thuật Việt Nam trong thời gian qua; những tác động tích cực và tiêu cực của thị trường này và quá trình hội nhập, giao lưu văn hóa quốc tế đối với đời sống văn học, nghệ thuật Việt Nam, những mặt cần được phát huy hoặc cần khắc phục trong hoạt động của các doanh nghiệp văn hóa, văn học, nghệ thuật; sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước trong lĩnh vực này và những đề xuất, kiến nghị, nhiệm vụ, giải pháp nhằm phát triển văn học nghệ thuật trước tác động của cơ chế thị trường trong thời gian tới.


(CAND )

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác