Ông Trương Tấn Sang trao đổi với các Hội VHNT chuyên ngành Trung ương

Sáng 18/6, tại Hà Nội, ông Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư TƯ Ðảng đã đến thăm và làm việc với các Hội Văn học-Nghệ thuật chuyên ngành TƯ.

Phó Trưởng ban Tuyên giáo TƯ Ðào Duy Quát; Thứ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin Lê Tiến Thọ cùng Chủ tịch, Phó Chủ tịch 10 hội chuyên ngành T.Ư đến dự.

PGS, họa sĩ Vũ Giáng Hương, Chủ tịch Ðoàn chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp các Hội Văn học-Nghệ thuật Việt Nam và đại diện 10 hội chuyên ngành TƯ đã báo cáo với ông Trương Tấn Sang về thực trạng văn học- nghệ thuật hiện nay; chỉ ra những ưu điểm, nhược điểm, phân tích nguyên nhân của thành tựu và những hạn chế còn tồn tại trong sáng tác, truyền bá và lý luận phê bình văn học-nghệ thuật; đề xuất, kiến nghị với Ðảng, Nhà nước nhiều chủ trương, cơ chế để văn học-nghệ thuật phát triển trong thời kỳ hội nhập, đăc biệt chính sách đầu tư sáng tạo, phát hiện đào tạo văn nghệ sĩ trẻ, phát triển đội ngũ lý luận phê bình chuyên nghiệp và đào tạo đội ngũ kế cận.

Tại cuộc gặp, ông Trương Tấn Sang đã nhấn mạnh quan điểm nhất quán của Ðảng coi văn học- nghệ thuật là một mặt trận mà văn nghệ sĩ là chiến sĩ trên mặt trận này.

Trong thời gian tới, Ðảng sẽ có đề án để giải quyết nhiều vấn đề cơ bản của văn học - nghệ thuật trong thời kỳ mới để văn học nghệ thuật thật sự là mục tiêu, động lực trong phát triển đất nước. Ban Tuyên giáo TƯ, Bộ Văn hóa - Thông tin và các hội cần phối hợp để giải quyết những vấn đề liên quan nhằm phát triển văn học-nghệ thuật.

Hằng năm, Thường trực Ban Bí thư sẽ gặp gỡ lãnh đạo các Hội Văn học - Nghệ thuật để tháo gỡ những vấn đề vướng mắc.

(Nhân dân)

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác