Thế hệ nhà văn sau 1975 đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới


(Tổ Quốc)- Hôm nay 28/4, Hội thảo khoa học quốc gia “Thế hệ nhà văn Việt Nam sau 1975” đã diễn ra trọng thể tại trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Tham dự Hội thảo có lãnh đạo Bộ VHTTDL, lãnh đạo trường ĐHVHHN, các nhà giáo cùng đông đảo các nhà văn, nhà nghiên cứu lý luận phê bình văn học, học viên và những người quan tâm, tâm huyết với sự nghiệp văn học nghệ thuật nước nhà.

Trong phiên khai mạc sáng nay, Bộ trưởng Bộ VHTTDL Nguyễn Ngọc Thiện đã tới dự và dành những lời phát biểu đầy tâm huyết với Hội thảo.

Báo điện tử Tổ Quốc trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Bộ trưởng Nguyễn Ngọc Thiện tại Hội thảo này.

 Thế hệ nhà văn sau 1975 đóng góp lớn cho sự nghiệp đổi mới - ảnh 1

BÀI PHÁT BIỂU CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

(Tại Hội thảo “Thế hệ nhà văn sau 1975” tại trường ĐH Văn hóa Hà Nội, ngày 28/4/2016)

 

Thưa các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, nhà nghiên cứu!.

Thưa các đồng chí và tất cả các bạn có mặt hôm nay!.

Hôm nay tôi rất vui mừng được đến dự sự kiện quan trọng này, được gặp gỡ đông đủ tất cả các quý vị nhà văn, nhà thơ, nhà khoa học, nhà nghiên cứu từ mọi miền của đất nước đến dự cuộc Hội thảo có ý nghĩa này.

Lời đầu tiên, cho phép tôi thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xin gửi đến tất cả quý vị lời chào mừng tốt đẹp nhất đến tất cả quý vị, các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ các đồng chí và các bạn hôm nay. Chúc Hội thảo hôm nay thành công tốt đẹp.

Thưa tất cả quý vị!

Tôi rất vui mừng và đánh giá cao đối với công tác chuẩn bị và tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia của Trường Đại học Văn hóa Hà Nội với chủ đề “Thế hệ nhà văn sau 1975”.

Đây là một hoạt động khoa học hết sức có ý nghĩa đối với Trường Đại học Văn hóa Hà Nội. Những hoạt động Hội thảo quy mô quốc gia như thế này của trường chính là hướng tới tăng cường chất lượng chuyên môn của đội ngũ cán bộ giảng dạy của nhà trường, nhưng đồng thời cũng góp phần thúc đẩy những tìm kiếm, nhận thức mới trong lĩnh vực khoa học xã hội nhân văn và lĩnh vực văn học nghệ thuật nói chung của đất nước.

Thưa các quý vị!

Văn học là một thành tố quan trọng của văn hóa, góp phần xây dựng nền văn hóa của mỗi dân tộc. Phóng chiếu từ đó, nghiên cứu văn học, không chỉ nghiên cứu bản thân văn học, mà còn là nghiên cứu văn học trong mối liên hệ tổng thể của chính trị, văn hóa, kinh tế và xã hội.

Sau hơn 40 năm thống nhất đất nước và 30 năm đổi mới, nền văn học Việt Nam đã có nhiều đổi thay và đạt được nhiều thành tựu mới, trong đó có đóng góp không nhỏ của những người cầm bút xuất hiện và trưởng thành từ sau 1975, khá nhiều trong số đó đã từng được đào tạo hoặc gắn bó với Khoa Viết văn - Báo chí (tiền thân là Trường viết văn Nguyễn Du). Đã đến lúc cần có sự tổng kết và đánh giá những thành tựu của giai đoạn văn học này nói chung và thế hệ nhà văn này nói riêng.

Về thế hệ nhà văn sau 1975, chính là một thế hệ được sáng tác khi chiến tranh đã kết thúc, khi non sông đất nước đã thu về một mối. Có thể họ đã sinh ra và lớn lên trong thời chiến, nhưng họ cầm bút và trưởng thành trong thời bình. Thế hệ này đã tiếp nối xứng đáng lớp thế hệ cầm bút và trưởng thành trong những năm kháng chiến chống Mỹ.

Dù chưa thể nhận dạng đầy đủ văn học thời kỳ đổi mới, nhưng có một điều có thể khẳng định rằng thế hệ nhà văn xuất hiện trên văn đàn sau năm 1975 là lớp người có đóng góp hết sức to lớn cho sự nghiệp đổi mới văn học nước nhà. Họ xuất hiện là để làm mới văn học, là đưa văn học sang giai đoạn mới. Họ xuất hiện để giã từ những tín điều đã lỗi thời và tiếp thu tìm tòi những nguyên tắc nghệ thuật hiện đại, đi tìm những mĩ học mới và khác, làm phong phú cho văn học dân tộc. Đã và sẽ còn có nhiều cách đánh giá văn học đổi mới. Song, theo tôi đánh giá văn học Đổi mới trước hết phải là những người thiết tha với sự nghiệp đổi mới văn học, những người muốn thấy văn học là văn học, là sự thể hiện các nguyên tắc nhân học và thẩm mĩ vốn có của nó, muốn thấy nền văn học Việt Nam sánh bước với văn học nhân loại, trong khi vẫn phát huy bản sắc dân tộc riêng, độc đáo, không thể nhầm lẫn của nó.

Thế hệ nhà văn sau năm 1975 cầm bút và sáng tạo vào thời điểm công cuộc đổi mới toàn diện của đất nước do Đảng khởi xướng năm 1986. Vì thế, họ đã có được một tinh thần đổi mới mạnh mẽ, và trên thực tế đã sáng tạo nên nhiều tác phẩm văn chương thấm đẫm tinh thần đổi mới cả về tư tưởng và nghệ thuật.

Tôi hy vọng rằng, Hội thảo này là một diễn đàn khoa học thực sự dân chủ, nơi quy tụ nhiều tiếng nói học thuật của các nhà khoa học đến từ các cơ sở đào tạo đại học, cao đẳng, các trung tâm, viện nghiên cứu trên cả nước. Những vấn đề như đội ngũ, diện mạo, thành tựu, đóng góp và cả những hạn chế, những cơ hội và thách thức của thế hệ văn chương này cần được đánh giá kỹ lưỡng, toàn diện, khách quan và khoa học.

Qua đây, tôi cũng hy vọng từ diễn đàn này, sẽ có được những gợi ý tốt của các nhà khoa học, các nhà văn, để giúp cho việc hoạch định chính sách văn hóa, văn nghệ của Đảng và Nhà nước ngày càng hoàn thiện hơn, nhằm góp phần đưa nền văn hóa, văn nghệ của đất nước có thêm nhiều tác phẩm, công trình và đề tài Cách mạng, kháng chiến, lịch sử dân tộc, công cuộc đổi mới có giá trị tư tưởng nghệ thuật, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ và khoa học, phản ánh chân thật, sinh động sâu sắc đời sống lịch sử, dân tộc và công cuộc đổi mới đất nước, góp phần xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam toàn diện hướng đến chân, thiện, mỹ. Để văn hóa thực sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của xã hội là sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững và bảo vệ vững chắc Tổ Quốc vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng văn minh, thực sự soi đường cho quốc dân đi với tinh thần Nghị quyết 33 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XI, Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12 của Đảng.

Một lần nữa xin chúc các nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ, các nhà nghiên cứu cùng tất cả quý vị có mặt hôm nay sức khỏe, hạnh phúc, thành công trong công việc và cuộc sống của mình.

Xin chúc Hội thảo thành công tốt đẹp.

Xin chân thành cảm ơn!.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác