Khi phụ nữ 'dấn thân' viết truyện lịch sử

Khi phụ nữ 'dấn thân' viết truyện lịch sử

(Tổ Quốc) - Trong văn chương, lịch sử là một đề tài khó, kén cả người viết và người đọc. Khó bởi người viết, người đọc cần dung nạp một kiến thức nhất định mới có thể viết được, hiểu được; khó bởi lịch sử là cái đã đi qua, những dấu vết lưu lại đôi khi rất mù mờ, bất tín, cả một không gian, thời gian vời vợi phải vượt qua để tái hiện người xưa cảnh cũ.

Bộ quần áo mới

Ló cái đầu trọc tếu qua dậu cúc tần, thằng Toản đánh hiệu cho thằng Dần dịch lại gần chỗ mình đứng và nói như dằn từng tiếng:

Sự tích chim Đa Đa

Tiểu Ngũ là con trai út trong một gia đình có năm anh chị em: anh cả, tên là Công Nhất, anh sinh ra lúc người bố, tên là Quan Gia, lập...

Áo bà ba

Vàm Nức. Đôi bờ vàm phong quang bói không ra bóng cây nằm nước. Bên đây lộ nhựa liên tỉnh, bên đó lộ xi măng liên huyện ô tô, mô tô chạy vùn vụt...