Dự thảo kế hoạch UDCNTT 2017

- Góp ý dự thảo kế hoạch ứng dụng CNTT 2017 của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch
(Dành cho các Cục, Vụ thuộc Bộ Văn hóa, Thê thao và Du lịch). Download tại đây

- Góp ý dự thảo lộ trình dịch vụ công trực tuyến giai đoạn 2016 - 2020
(Dành cho Vụ Pháp chế, Tổng cục DL, Tổng cục TDTT, Vụ KHCNMT, Văn phòng Bộ). Download tại đây
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu