"Lý luận văn học - những vấn đề hiện đại"


(Toquoc)- Lý luận văn học - những vấn đề hiện đại (Nxb. Đại học sư phạm, 2012) do Lã Nguyên tuyển dịch những công trình “có giá trị kinh điển của những học giả hàng đầu ở thế kỉ XX”.

Cuốn sách gồm 4 phần:

Phần 1: gồm các tác phẩm nổi tiếng “Vấn đề thể loại lời nói” của M.Bakhtin và các tiểu luận của Tz.Todorov, J.Kristeva, M.L.Gasparov về di sản của nhà bác học vĩ đại này

Phần 2: giới thiệu một số công trình nghiên cứu của Iu.Lotman về các khái niệm then chốt như “ký hiệu quyển”, “văn bản”, “ngôn ngữ nghệ thuật”, “kết cấu tác phẩm nghệ thuật ngôn từ”, “nguồn gốc truyện kể”…

Phần 3: là những tiểu luận của R.Barthes, Tz.Todorov, Al.V.Mikhailov bàn về “phê bình”, “nhà văn”, “người viết”, “tiến trình văn học”, “chủ nghĩa cấu trúc”…

Phần 4: là hai công trình thực hành phân tích cấu trúc và giải cấu trúc của M.L. Gasparov và Iu.Satin.

“Những công trình nói trên không chỉ cung cấp nhiều khái niệm công cụ quan trọng mà còn giải quyết hàng loạt vấn đề lý thuyết, đặt nền tảng cho khoa nghiên cứu văn học hiện đại.”

CT

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác