Trả lời ý kiến về đề nghị bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng

Trả lời ý kiến về đề nghị bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng - ảnh 1
Một khu vực tại vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng nhìn từ trên cao.
(Cinet) – Bộ VHTTDL đã có văn bản số 4015/BVHTTDL-DSVH gửi Bộ Xây dựng về ý kiến của Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng
Ngày 30/9/2014, Bộ VHTTDL đã nhận được công văn số 2431/BXD-QHKT của Bộ Xây dựng đề nghị bổ sung tuyến cáp treo vào Quy hoạch chung xây dựng Vườn quốc gia Phong Nha- Kẻ Bàng. Về việc này, Bộ VHTTDL có ý kiến như sau:
Vườn Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng được Unesco công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới năm 2003, đồng thời được xếp hạng là Di tích, danh lam thắng cảnh quốc gia đặc biệt tại Quyết định số 1272/QĐ-TTg ngày 12/8/2009 của Thủ tướng Chính phủ, vì vậy, việc xây dựng tuyến cáp treo ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng phải được thực hiện theo quy định của Luật di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Nghị định số 98/2010/NĐ-CP ngày 21/9/2010 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa; Nghị định số 70/2012/NĐ-CP ngày 18/9/2012 của Chính phủ quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tủ bổ, phục hồi di tích lịch sử - văn hóa và Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới mà Việt Nam được phê chuẩn từ năm 1987.
Đoạn 172 Hướng dẫn thực hiện Công ước về Bảo vệ Di sản Văn hóa và Thiên nhiên Thế giới nêu rõ: “Ủy ban Di sản Thế giới mời các Quốc gia thành viên của Công ước thông báo với Ủy ban thông qua Ban Thư ký, dự định tiến hành hoặc cho phép tiến hành ở một khu vực được Công ước bảo hộ, những công việc tu bổ lớn hay những hoạt động xây dựng mới có thế tác động đến Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản. Quốc gia phải thông báo càng sớm càng tốt và trước khi đưa ra những quyết định khó có thể rút lại, để Ủy ban có thể giúp đỡ tìm kiếm các giải pháp phù hợp nhằm đẳm bảo rằng Giá trị Nổi bật Toàn cầu của di sản đươc bảo tồn đầy đủ”, vì vậy Bộ VHTTDL thấy rằng, do chưa được nghiên cứu và xin ý kiến của chuyên gia trong và ngoài nước, đặc biệt là các chuyên gia của Trung tâm Di sản Thế giới và Cơ quan tư vấn của Unesco là Hiệp hội Bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN) nên chưa thể bổ sung tuyến cáp treo vào quy hoạch chung Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng vào thời điểm này.
Tháng 01/2014 Việt Nam đệ trình hồ sơ Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng đề nghị Unesco công nhận lần 2 là Di sản Thiên nhiên Thế giới theo tiêu chi đa dạng sinh học, vì vậy, việc quản lý, bảo vệ Di sản Thiên nhiên Thế giới Vườn quốc gia  Phong Nha – Kẻ Bàng phải được thực hiện nghiêm túc theo Hướng dẫn thực hiện Công ước Di sản Thế giới.
NLH
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác