Hải Dương

(Cinet) - Hải Dương là một tỉnh nằm ở đồng bằng sông Hồng, thuộc Vùng kinh tế trọng điểm Bắc bộ. Đây là một trong những vùng đất "địa linh nhân kiệt"...