Luật quảng cáo - Câu 22. Nội dung quảng cáo sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dung cho trẻ đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời:
Tại điều 8 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo thì nội dung quảng cáo sản phẩm sữa và sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ phải phù hợp với Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy định an toàn thực phẩm và phải có các nội dung sau đây:
a)Tên sản phẩm sữa và các sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ.
b)Tên, địa chỉ của tổ chức , cá nhân chiu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác