Luật Quảng cáo - Câu 28: Cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu gia kênh, chương trinh chuyên quảng cáo có phải xin giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí không? Hồ sơ,trình tự, thủ tục xin cấp phép được quy định như thế nào?

Trả lời:
1.Theo quy định tại khoản 6 Điều 22 Luật Quảng cáo thì cơ quan báo nói, báo hình có nhu cầu ra kênh , chương trình chuyên môn quảng cáo phải xin giấy phép của cơ quan quản lý nhà nước về báo chí.
2. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo được quy định tại khoảng 6 Điều 22 Luật Quảng cáo, bao gồm:
a) Đơn đề nghị cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
b) Ý kiến của cơ quan chủ quản.
c) Bản sao có chứng thực giấy phép hoạt động báo chí.
3.Trình tự , thủ tục cấp giấy phép quy định tại khoản 8 Điều 22 Luật Quảng cáo như sau:
a) Trong thơi hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuên quảng áo cho cơ quan báo chí , trường hợp không cấp giấy phép , phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
b) Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí xem xét, cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung cho cơ quan báo chí, trường hợp không cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý do.
c) Trong thời hạn 07 ngày, kể từ ngày cấp giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo hoặc cấp giấy phép sửa đổi, bổ sung, cơ quan cấp giấy phép phải gửi bản sao giấy phép đã cấp cho cơ quan quản lý nhà nước về quảng cáo và Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ quan báo chí đặt trụ sở để phối hợp trong công tác quản lý.
3. Theo quy định tại khoản 7 Điều 22 Luật Quảng cáo, khi có nhu cầu thay đổi nội dung giấy phép ra kênh, chương trình chuyên quảng cáo, cơ quan báo chí phải gửi hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép đến cơ quan quản lý nhà nước về báo chí. Hồ sơ đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép gồm:
a) Đơn đề nghị sửa đổi, bổ sung giấy phép .
b) Bản sao có chứng thực giấy phép đang có hiệu lực.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác