Luật Quảng cáo - Câu 29: Hiện nay, có nhiều báo điện tử thiết kế, bố trí phần quảng cáo xen lẫn lộn nội dung tin, bài hoặc trong khi độc giả đang đọc thì có nhiều quảng cáo xuất hiện không tắt được, gây bức xúc...

Luật Quảng cáo - Câu 29: Hiện nay, có nhiều báo điện tử thiết kế, bố trí phần quảng cáo xen lẫn lộn nội dung tin, bài hoặc trong khi độc giả đang đọc thì có nhiều quảng cáo xuất hiện không tắt được, gây bức xúc cho độc giả, như vậy có vi phạm quy định của pháp luật không? Theo quy định của pháp luật thì quảng cáo trên báo điện tử và trang thong tin điện tử phải tuân thủ những yêu cầu gì?
Trả lời:
1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quảng cáo thì việc thiết kế, bố trí phần quảng cáo xen lẫn lộn nôi dung tin bài và  không thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt mở quảng cáo là vi phạm quy định về quảng cáo trên báo điện tử và trang thong tin điện tử.
2. Theo quy định tại Điều 23 Luật Quảng cáo thì quảng cáo trên báo điện tử và trang thong tin điện tử phải tuân thủ quy định như sau:
a) Quảng cáo trên báo điện tử và trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước phải tuân thủ quy định sau:
  • Không được thiết kế, bố trí phần quảng cáo lẫn vào phần nội dung tin.
  • Đối với những quảng cáo không ở vùng cố định, phải thiết kế để độc giả có thể chủ động tắt hoặc mở quảng cáo, thời gian chờ tắt hoặc mở quảng cáo tối đa là 1,5 giây.
b) Quảng cáo trên trang thong tin điện tử của tổ chuwcsm cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt nam phải tuân thủ các quy định của Luật Quảng cáo và các quy định khác của pháp luật có liên quan
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác