Luật Quảng cáo - Câu 30: Đối tượng và yêu cầu của hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân ngoài kinh doanh dịch vụ quảng xuyên biên giới được quy định như thế nào?

Trả lời:
Tại Điều 13 Nghị định số 181/2013/NĐ-CP quay 14 tháng 11 năm 2013 của chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quảng cáo thì đối tượng và yêu cầu của hoạt động quảng cáo đối với phương tiện này được quy định như sau:
  1. Trang thông tin điện tử của tổ quốc , cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam là các trang thông tin điện tử haotj động từ máy chủ đặt tại nước ngoài cung cấp thong tin quảng cáo cho người sử dụng trên lãnh thổ Việt Nam.
  2. Tổ chức, cá nhận Việt Nam có hàng hóa, dịch vụ muốn quảng cáo trên trang thong tin điện tử cửa tổ chức, cá nhận nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới phải thong qua người kinh doanh dịch vụ quảng cáo đã đăng ký hoạt động hợp pháp tại Việt Nam.
  3. Hoạt động trên trang thong tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới có phát sinh doanh thu quảng cáo tại Việt Nam phải nộp thuế theo quy định của pháp luật về thuế.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác