Luật Quảng cáo - Câu 31: Điều kiện hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ quốc, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được quy định như thế nào?

Trả lời:
Điều kiện hoạt động quảng cáo trên trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam được quy định tại Điều 14 Nghị định số 181 /2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số của Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:
  1. Trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên bien giới tại Việt Nam phải tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
  2. Trước khi thực hiện quảng cáo 15 ngày, chủ trang thông tin điện tử của tổ chức, cá nhân nước ngoài kinh doanh dịch vụ quảng cáo xuyên biên giới tại Việt Nam phải thông báo bằng văn bản cho Bộ Văn hóa, Thể thao, Du lịch về tên, địa chỉ của người kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo, ngành nghề kinh doanh chính của nguwoif kinh doanh dịch vụ quảng cáo Việt Nam được ủy quyền thực hiện dịch vụ quảng cáo.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác