Luật Quảng cáo - Câu 33. Tôi dùng điện thoại di động và rất khó chịu khi những tin nhắn dịch vụ đến rất nhiều và bất kỳ lúc nào, có khi là 23 giờ đêm....

Luật Quảng cáo - Câu 33. Tôi dùng điện thoại di động và rất khó chịu khi những tin nhắn dịch vụ đến rất nhiều và bất kỳ lúc nào, có khi là 23 giờ đêm. Hành vi đó của nhà  cung cấp dịch vụ có vi phạm pháp luật không? Quảng cáo bằng tin nhắn trên các phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác được quy định như thế nào?
Trả lời:
  1. Căn cứ quy định tại khoản 1 Điều 24 Luật Quảng cáo thì việc nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử , viễn thông gửi tin nhắn có nôi dung quảng cáo về các dịch vụ sau 22 giờ đêm là vi phạm hành vi vi phạm quy định về quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối.
  2. Theo quy định Điều 24 Luật Quảng cáo thì quảng cáo trên phương tiện điện tử, thiết bị đầu cuối và các thiết bị viễn thông khác phải tuân thủ những quy định đối với quảng cáo bằng hình thức gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo như sau:
  1. Tổ chức , cá nhân chỉ được phép gửi tin nhắn và thư điện tử quảng cáo khi có sự đồng ý trước của người nhận.
  2. Nhà cung cấp dịch vụ thông tin điện tử , viễn thông chỉ được phép gửi tin nhắn , thư điện tử có nội dung quảng cáo về các dịch vụ của mình , chỉ được gửi tin nhắn quảng cáo đến điện thoại trong khaognr thời gian từ 07 đến 22 giờ, không được gửi quá ba tin nhắn quảng cáo đến một số điện thoại , quá ba thư điện tử đến một địa chỉ thư điện tử trong vòng 24 giờ, trừ trường hợp  có thỏa thuận khác với người nhận.
  3. Tổ chức, cá nhân quảng cáo phải đảm bảo cho người nhận có khả năng từ chối quảng cáo , phải chấm dứt ngay việc gửi tin nhắn, thư điện tử quảng cáo nếu người nhận thông báo từ chối quảng cáo và không được thu phí dịch vụ đối với thông báo từ chối của người nhận .

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác