Luật Quảng cáo - Câu hỏi 1. Theo quy định của pháp luật thì khái niệm “quảng cáo” được hiểu như thế nào? Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo được quy định cụ thể là gì?

Câu hỏi 1. Theo quy định của pháp luật thì khái niệm “quảng cáo” được hiểu như thế nào? Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo được quy định cụ thể là gì?
Trả lời:
1. Có rất nhiều cách hiểu, định nghĩa khác nhau được đưa ra để giải thích cho khái niệm “quảng cáo”, tuy nhiên khái niệm chung nhất, mang tính bắt buộc đã được quy định cụ thể tại khoản 1 Điều 2 Luật Quảng cáo như sau: “Quảng cáo là việc sử dụng các phương tiện nhằm giới thiệu đến công chúng sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ có mục đích sinh lợi; sản phấm, dịch vụ không có mục đích sinh lợi; tô chức, cá nhân kinh doanh sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ được giới thiệu, trừ tin thời sự; chính sách xã hội; thông tin cá nhân
2. Nội dung quản lý nhà nước về hoạt động quảng cáo được quy định cụ thể tại Điều 4 Luật Quảng cáo như sau:
a) Ban hành và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về hoạt động quảng cáo.
b) Xây dựng và chỉ đạo thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chính sách phát triển hoạt động quảng cáo.
c) Phổ biến, giáo dục pháp luật về hoạt động quảng cáo.
d) Chỉ đạo hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ trong hoạt động quảng cáo.
đ) Chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân lực cho hoạt động quảng cáo.
e) Tổ chức thực hiện công tác khen thưởng trong hoạt động quảng cáo.
g) Thực hiện hợp tác quốc tế trong lĩnh vực quảng cáo.
h) Thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và xử lý vi phạm trong hoạt động quảng cáo.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác