Luật Quảng cáo - Câu hỏi 15. Nội dung quảng cáo sản phẩm, hàng hóa dịch vụ thông thường phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp luật? Điều kiện đối với quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông thường?

Trả lời:
1. Tại khoản 1 Điều 19 Luật Quảng cáo quy định nội dung quảng cáo phải đảm bảo trung thực, chính xác, rõ ràng, không gây thiệt hải cho người sản xuất, kinh doanh và người tiếp nhận quảng cáo.
2. Điều kiện đối với quảng cáo sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ thông thường được quy định từ khoản 1 đến khoản 3 Điều 20 Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:
- Quảng cáo về hoạc động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ phải có giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
- Quảng cáo cho các loại sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ phải có các tài liệu chứng minh về sự hợp chuẩn, hợp quy của sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ theo quy định của pháp luật.
- Quảng cáo tài sản mà pháp luật quy định tài sản đó phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng thì phải có giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng tài sản.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác