Luật Quảng cáo - Câu hỏi 18. Nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời:
1. Theo quy định tại Điều 4 Nghị định 181/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo thì nội dung quảng cáo mỹ phẩm phải phù hợp với  Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của pháp luật về dược và tài liệu chứng minh tính an toàn, hiệu quả của mỹ phẩm và tuân thủ theo hướng dẫn về công bố tính năng sản phẩm mỹ phẩm của hiệp hội quốc tế (nếu có).
2. Cung theo quy định tại Điều này thì quảng cáo mỹ phẩm phải có các nội dung sau đây:
a) Tên mỹ phẩm;
b) Tính năng, công dụng của mỹ phẩm;
c) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường;
d) Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
đ)  Không được quảng cáo mỹ phẩm gây hiểu nhầm sản phẩm đó là thuốc.
3. Quảng cáo mỹ phẩm trên báo nói, báo hình phải đọc rõ ràng nội dung: Tên mỹ phẩm; Tính năng, công dụng của mỹ phẩm; Các cảnh báo theo quy định của các hiệp định quốc tế.
 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác