Luật Quảng cáo - Câu hỏi 27: Thế nào là thời thượng quảng cáo trên báo nói, báo hình? Quảng cái trên báo nói, báo hình phải tuân thủ những quy định gì?

Trả lời:
1.Theo quy định tại khoản 10 Điều 2 Luật Quảng cáo thì thời lượng quảng cáo là thời gian phát song các sản phảm quảng cáo trong một kệnh, chương trình phát hành, truyền hình.
2. Quảng cáo trên báo nói, báo hình phải tuân theo những quy định tại Điều 22 Luật Quảng cáo như sau:
a) Quy định về thời lượng quảng cáo.
- Thời lượng quảng cáo trên báo nói, báo hình không được vượt quá 10% tổng thời lượng chương trình phát song một ngày của một tổ chức phát song, trừ thời lượng quảng cáo trên kênh, chương trình chuyên quảng cáo, phải có dấu hiệu phân biệt nội dung quảng áo với các nội dung khác.
- Thời lượng quảng cáo trên kênh truyền hình trả tiền không vượt quá 5% toognr thời lượng chương trình phát song một ngày của một tổ chức phát sóng, trừ kênh, chương trình chuyên quảng cáo.
b) Quy định về các chương trình không được phát song quảng cáo bao gồm: Chương trình thời sự, Chương trình phát thanh, truyền hình trực tiếp về các ngày lễ lớn của dân tộc.
c) Quy định về số lần ngắt  để quảng cáo: Mỗi chương trình phim truyện không được ngắt để quảng cáo quá hai làn, mỗi lần khồng quá 05 phút. Mỗi chương trình vui chơi giải trí không được ngắt để quảng cáo quá 4 lần, mỗi lần không quá 05 phút.
d) Quy định về việc  thể hiện các sản phẩm quảng cáo kèm theo nội dung thong tin chính bằng hình thức chạy chữ hoặc một chuỗi hình ảnh chuyển động trên màn hình, sản phẩm quảng cáo phải được thể hiện sát phía dưới màn hình, không quá 10% chiều cao màn hình và khồng ảnh hưởng tới nội dung chính thức trong chương trình. Quảng cáo bằng hình thức này không tính vào thời lượng quảng cáo của báo hình.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác