Luật Quảng cáo - Câu hỏi 3. Những sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ nào bị pháp luật cấm quảng cáo?

Trả lời:
Các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ bị pháp luật cấm quảng cáo theo quy định tại Điều 7 Luật Quảng cáo bao gồm:
1. Hàng hóa, dịch vụ cấm kinh doanh theo quy định của pháp luật.
2. Thuốc lá.
3. Rượu có nồng độ cồn từ 15 độ trở lên.
4. Sản phẩm sữa thay thế sữa mẹ dùng cho trẻ dưới 24 tháng tuổi, sản phẩm dinh dưỡng bổ sung dùng cho trẻ dưới 06 tháng tuổi; bình bú và vú ngậm nhân tạo.
5. Thuốc kê đơn; thuốc không kê đơn nhưng được cơ quan nhà nước có thẩm quyền khuyến cáo hạn chế sử dụng hoặc sử dụng có sự giám sát của thày thuốc.
6. Các loại sản phẩm, hàng hoá có tính chất kích dục.
7. Súng săn và đạn súng săn, vũ khí thế thao và các loại sản phẩm, hàng hoá có tính chất kích động bạo lực.
8. Các sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ cấm quảng cáo khác do Chính phủ quy định khi có phát sinh trên thực tế.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác