Luật Quảng cáo - Câu hỏi 34. Khi thực hiện quảng cáo sản phẩm in, bản ghi âm, ghi hình phải tuân thủ các quy định gì?

Trả lời:
1. Hoạt động quảng cáo trên các sản phẩm in được quy định tại Điều 25 Luật Quảng cáo, cụ thể như sau:
a) Đối với các loại sách và tài liệu dưới dạng sách, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản trên bìa hai, ba và bốn, trừ sách chuyên về quảng cáo.
b) Đối với tài liệu không kinh doanh, chỉ được quảng cáo về tác giả, tác phẩm, nhà xuất bản hoặc biểu trưng, lô-gô, nhãn hiệu hàng hóa, sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ và hoạt động của tổ chức, cá nhân được phép xuất bản tại liệu đó.
c) Đối với tranh, ảnh, áp - phích, ca- ta-lô, tờ rời, tờ gấp có nội dung cổ động, tuyên truyền về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học, công nghệ, văn học, nghệ thuật, được quảng cáo không quá 20% diện tích từng sản phẩm. Biểu trưng, lô-gô. nhãn hiệu hàng hóa của ngươi quảng cáo phải đặt ở phía dưới cùng của sản phẩm in.
d) Không được quảng cáo trên các sản phẩm in là tiền or giấy tờ có giá, văn bằng chứng chỉ và văn bản quản lý nhà nước.
đ) Quảng cáo trên tranh, ảnh áp- phich, ca-ta-lô, tờ rời, tờ gấp và các sản phẩm in không thuộc trường hợp quy định tại điểm c và điểm d nêu trên phải ghi rõ tên, địa chỉ tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo hoặc người quảng cáo, số lượng in, nơi in.
2. Theo quy đinh tại Điều  26 Luật Quảng cáo thời lượng quảng cáo trong bản ghi âm, ghi hình chương trình văn hóa, nghệ thuật, điện ảnh, bản ghi âm, ghi hình có nội dung thay sách hoặc minh họa cho sách không được vượt quá 5% tổng thời lượng nội dung chương trình.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác