Luật quảng cáo - Câu số 21. Nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế phải đảm bảo những yêu cầu gì theo quy định của pháp luật?

Trả lời:
Theo quy định tại Điều 7 Nghị định số 181/2013/ NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quảng cáo thì nội dung quảng cáo trang thiết bị y tế phải phù họp với Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành tự do đối với trang thiết bị sản xuất trong nước hoặc Giấy phép nhập khẩu đối với trang thiết bị nhập khẩu và có các nội dung sau đây:
a) Tên trang thiết bị y tế, chủng loại, hãng sản xuất, nước sản xuất;
b) Tính năng, tác dụng, hướng dẫn sử dụng, điều kiện bảo quản (nếu có);
c) Tên, địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

 

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác