logo

Tin tức và Sự kiện

Cỡ chữ
A A
Từ viết tắt Đọc bài viết
× Đọc bài viết Tạm dừng Đọc tiếp Dừng đọc Đang tải...
Vui lòng chờ giây lát
× Bài viết không có file audio
Tương phản

Họp Ban soạn thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước

13/02/2020 | 14:48

Sáng 13/2, tại Hà Nội, Vụ Pháp chế (Bộ VHTTDL) đã tổ chức họp Ban soạn thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước.

Họp Ban soạn thảo Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước - Ảnh 1.

Toàn cảnh buổi làm việc

Chủ trì cuộc họp là ông Hoàng Minh Thái - Vụ trưởng Vụ Pháp chế. Cùng tham dự có đại diện lãnh đạo Cục Văn hóa cơ sở, Vụ Văn hóa dân tộc; đại diện Bộ Tư pháp.

Theo Dự thảo lần 1 Thông tư quy định về công nhận hương ước, quy ước (sau đây gọi tắt là Thông tư), đối tượng áp dụng của Thông tư là các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan đến việc công nhận hương ước, quy ước. Dự thảo Thông tư cũng nêu rõ những nguyên tắc công nhận hương ước, quy ước; Đề nghị công nhận hương ước, quy ước; Xử lý đề nghị công nhận hương ước, quy ước cũng như trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, cá nhân.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nhất trí với việc xây dựng Thông tư này nhằm triển khai thực hiện Quyết định số 22/2018/QĐ-TTg ngày 8/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước, để từ đó phát huy vai trò tự quản của cộng đồng dân cư, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ tài nguyên thiên nhiên, môi trường gắn với thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng thời bảo vệ, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, phong tục, tập quán tốt đẹp; hạn chế và từng bước loại bỏ phong tục, tập quán lạc hậu; xây dựng nếp sống văn minh trong cộng đồng dân cư.

Các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến cho bản Dự thảo Thông tư. Trong đó, tập trung vào một số nội dung như: phạm vi điều chỉnh của thông tư, thời gian xử lý đề nghị công nhận hương ước, quy ước; thống nhất các mẫu biểu…

Trên cơ sở các ý kiến đóng góp, ông Hoàng Minh Thái đề nghị các đơn vị liên quan tiếp tục nghiên cứu và có đề xuất mới để hoàn hiện nội dung Dự thảo Thông tư theo đúng trình tự và quy định của pháp luật./.

Thanh Thủy

Bộ văn hóa, thể thao và du lịch
×