Kon Tum

(Cinet) - Kon Tum là một trong 5 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, là đầu mối giao lưu kinh tế của vùng Duyên hải miền Trung và của cả nước. Đây còn là...