Hồ Chí Minh - nhà văn hóa kiệt xuất

(Cinet) - Có thể nói ít có vị lãnh tụ nào lại am hiểu nhiều về văn hóa các dân tộc trên thế giới sâu sắc như Chủ tịch Hồ Chí Minh. Nhưng điều kì lạ...

Bác Hồ với các nghệ sĩ sân khấu

(Cinet) - Từ hiểu, từ yêu, từ tình cảm chân thành nhất, Người đã mang đến cho những người “nghệ sĩ” trên mặt trận văn hóa nghệ thuật những chỉ bảo tận...

Hình tượng Bác Hồ trong thơ thế giới

Từ sau Cách mạng Tháng Tám năm 1945, nếu như trong thơ ca Việt Nam, hình tượng Hồ Chí Minh - với một cuộc đời đấu tranh không mệt mỏi vì độc lập tự do cho...