Về Khánh Hòa dự lễ hội Tháp Bà Ponagar

(Cinet) - Lễ hội Tháp Bà PoNagar là biểu tượng của sự đoàn kết dân tộc, góp phần làm nên các yếu tố cố kết cộng đồng của các dân tộc trên dải đất miền Trung. Năm nay,...