Các sản phẩm thuộc lĩnh vực Văn hóa, Thể thao, Du lịch cần được xây dựng tiêu chuẩn,quy chuẩn

(Cinet) – Muốn hội nhập và khẳng định vị thế trên thị trường quốc tế, việc xây dựng tiêu chuẩn , định chuẩn cho các sản phẩm hàng hóa là một trong những điều kiện tiên quyết. Những năm gần đây, với sự phát triển chung của đất nước, các sản phẩm của ngành văn hóa, thể thao, du lịch cũng đã và đang tìm kiếm, xây dựng tiêu chuẩn để khẳng đinh chỗ đứng tại thị trường trong và ngoài nước.

Quang cảnh Hội thảo  “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hoá qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” được tổ chức tại TP. Đà nẵngQuang cảnh Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hoá qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” được tổ chức tại TP. Đà nẵng

Trong giai đoạn hiện nay, vấn đề chất lượng cũng như quản lý chất lượng đã trở thành một nhân tố trong chính sách của nhiều quốc gia. Việt Nam cũng đã ban hành Luật tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 2006 và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007. Theo Luật Chuất lượng sản phẩm hàng hóa thì sản phẩm hàng hóa gồm 2 nhóm:

Sản phẩm hàng hóa  nhóm 1: Không có khả năng gây mất an toàn

Sản phẩm hàng hóa nhóm 2: Có khả năng gây mất an toàn, tiềm ẩn khả năng gây hại cho người, động vật, thực vật, tài sản và môi trường.

Bên cạnh việc góp phần phát triển kinh tế, xã hội những sản phẩm thuộc lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch còn có trọng trách quan trọng khác đó là giới thiệu, quảng bá về hình ảnh đất nước, do đó việc xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn cho các sản phẩm thuộc 3 lĩnh vực này là việc hết sức cần thiết. Do đó Chính phủ đã ban hành Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hoá, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chịu trách nhiệm quản lý Nhà nước về Chất lượng sản phẩm hàng hoá thuộc lĩnh vực Văn hoá Và Thể dục Thể thao. Cụ thể lĩnh vực Văn hoá gồm các  ấn phẩm văn hóa, văn học, nghệ thuật , lĩnh vực TDTT gồm các công trình thể thao, trang thiết bị luyện tập, thi đấu của các cơ sở thể dục thể thao và của các môn thể thao.    

Đứng trước nhiệm vụ này, thời gian qua, Bộ VHTTDL đã triển khai các hoạt động liên quan đến việc tuyên truyền phổ biến vai trò của công tác xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với quản lý và phát triển ngành, thực hiện việc nghiên cứu xác định danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 và nhóm 2; bước đầu đề xuất quy hoạch xây dựng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật của ngành từ nay đến năm 2020.

Ngày 1, 2 tháng 11 mới đây, Trung tâm Công nghệ thông tin phối hợp cùng Vụ Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ VHTTDL đã tổ chức Hội thảo “Quản lý chất lượng sản phẩm văn hoá qua công tác xây dựng tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật” .

Hội thảo được tổ chức mới mục đích nâng cao nhận thức về vai trò của chất lượng sản phẩm hóa, của tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật đối với quản lý và phát triển ngành văn hoá, thể thao và du lịch trong thời gian tới, đem lại những lợi ích thiết thực cho xã hội và các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, thông qua Hội thảo, các nhà quản lý sẽ tổng hợp được ý kiến của các chuyên gia thuộc ngành văn hóa, thể thao và du lịch nhằm xác định danh mục sản phẩm, hàng hóa nhóm 1 và nhóm 2. Qua danh sách đó đề xuất biện pháp quản lý nhà nước thông qua các Tiêu chuẩn quốc gia công bố áp dụng và quy chuẩn kỹ thuật tương ứng.

NLH

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác