Cho ý kiến thẩm định Dự án tu bổ di tích đình Dược Hạ (Hà Nội)

(Cinet) – Văn bản số 3569/BVHTTDL-DSVH của Bộ VHTTDL gửi Sở VHTTDL Hà Nội cho ý kiến thẩm dịnh Dự án tu bổ di tích đình Dược Hạ, thành phố Hà Nội.

Trước đó, Bộ VHTTDL đã nhận được Công văn số 1822/VHTT ngày 23/9/2011 của Sở VHTTDL Hà Nội đề nghị cho ý kiến về Dự án tu bổ, tôn tạo đình Dược Hạ, huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội. Thỏa thuận Dự án đầu tư xây dựng tu bổ, tôn tạo đình Dược Hạ, bao gồm các hạng mục: Quy hoạch tổng mặt bằng; tu bổ đại đình đình Dược Hạ; xây dựng mới nghi môn, nha bia, nhà vệ sinh, nhà bao che, chống mối, cấp nước, điện. Sau khi xem xét, Bộ VHTTDL đã có ý kiến chỉ đạo một số nội dung cụ thể như:

Về phương án quy hoạch tổng thể mặt bằng: Nghi môn phải xây dựng tại vị trí bậc tam cấp đá sát với sân đình.

Đối với hạng mục đại đình đình Dược Hạ: Không làm đầu dư trên cột trục F5,F6, lan can thành bậc trục 3,8 và đèn lồng chiếu sáng nội thất tòa đại bái. Bên cạnh đó, cần bổ sung phương án tu bổ nối, vá, ốp mang các cấu kiện kiến trúc gỗ. Trong quá trình triển khai thiết kế bản vẽ thi công, cần khảo sát ký hiện trạng lỗ mộng trên hệ thống cột để có cơ sở thiết kế chính xác hệ thống xàn và hệ thống cửa đi của công trình.

Bộ VHTTDL yêu cầu Sở VHTTDL Hà Nội cần hướng dẫn chủ đầu tư hoàn thiện Dự án, sau đó phê duyệt theo thẩm quyền và công bố  công khai nội dung Dự án tại địa phương. Đồng thời, Bộ VHTTDL ủy nhiệm Cục Di sản văn hóa thẩm định thiết kế bản vẽ thi c ông các hạng mục thuộc Dự án.

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác