Hiệu quả từ phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

(Cinet)-Trong 10 năm qua, phong trào xây dựng gia đình văn hóa ở nước ta đã có những bước chuyển biến mạnh mẽ từ thành thị đến nông thôn, trong các cấp, các ngành, các địa phương. Phong trào đã tạo ra sự thay đổi về chất đối với nhiều gia đình, góp phần tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế- xã hội của các địa phương trong giai đoạn 2000 – 2010.

Hiệu quả từ phong trào

Nhằm mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo an ninh, quốc phòng, Đảng, Nhà nước, các ban, ngành, đoàn thể đã ban hành nhiều phong trào thi đua, có những phong trào mang tính thời điểm lịch sử, nhưng cũng có phong trào xuyên suốt, điển hình như phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá".

Đó là một trong những phong trào hợp ý Đảng, lòng dân vì vậy luôn có được sự chỉ đạo sát sao, cụ thể và thu hút được đông đảo các tầng lớp nhân dân thuộc mọi dân tộc đồng tình hưởng ứng. Sức lan toả của phong trào ngày càng sâu rộng.

Thêm một làng văn hoá là bớt đi một ngôi làng thất học, nghèo đói, lạc hậu, mê tín dị đoan, bất ổn về ANTT... thay vào đó là những ưu điểm được phát huy như tinh thần đoàn kết xóm làng, đường làng ngõ xóm luôn được giữ gìn phong quang, sạch đẹp, đời sống vật chất, tinh thần được nâng cao.

 

Trên thực tế, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” đã mang lại những kết quả khá toàn diện, thể hiện trên nhiều mặt.

Phong trào đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, xoá đói, giảm nghèo, làm giàu hợp pháp, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế xã hội của địa phương và cả nước.

Qua 10 năm thực hiện, phong trào toàn dân thi đua phát triển kinh tế, làm giàu hợp pháp và xóa đói giảm nghèo đã phát triển rộng khắp trong cả nước, số hộ nghèo giảm đi rõ rệt từ 30% năm 1999, đến nay tỷ lệ hộ nghèo cả nước còn dưới 10%...

Ngoài việc đẩy mạnh phát triển kinh tế để nâng cao mức sống người dân, phong trào chú trọng nhiều hơn tới việc nâng cao đời sống tinh thần.

Qua bình xét phân loại hàng năm, số khu dân cư đạt các danh hiệu thi đua và số gia đình văn hóa ngày càng tăng. Năm 1999, có 88,8% khu dân cư triển khai Cuộc vận động và có 24.729 khu dân cư tiên tiến và tiên tiến xuất sắc. Đến nay có 103.913/105.842 khu dân cư trên cả nước thực hiện phong trào; đã có 65.447 khu dân cư (đạt tỷ lệ 61,4%) được công nhận tiên tiến; 53.554 khu dân cư (đạt tỷ lệ 50,5%) được công nhận khu dân cư văn hóa; 15.453.442/22.628.167 hộ gia đình (đạt tỷ lệ 68,2%) được công nhận là gia đình văn hóa; trong đó có 534.649 gia đình văn hóa tiêu biểu được khen thưởng ở các cấp.

Nói chung, phong trào đã góp phần quan trọng phát huy tinh thần đoàn kết, dân chủ, giữ vững kỷ cương, mọi người sống và làm việc theo pháp luật, theo hương ước, quy ước của cộng đồng; làm tốt công tác hoà giải, phòng chống tệ nạn xã hội ở các địa phương.

Tại TP. Hồ Chí Minh, phong trào đã tạo sự lan tỏa sâu rộng, toàn diện, tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức của mỗi người dân và mang lại những kết quả hết sức đáng mừng. Tính đến hết năm 2009, cấp cơ sở đã biểu gương gần 950.000 lượt gương “người tốt, việc tốt”, cấp quận, huyện biểu dương hơn 66.000 lượt gương và cấp thành phố biểu dương trên 9.200 lượt gương; đã có trên 1.015.000 hộ gia đình được công nhân và ghi nhận đạt chuẩn gia đình văn hóa, 3 khu dân cư được Chủ tịch nước tặng Huân chương Lao động hạng Ba...

Theo báo cáo của tỉnh Đồng Nai, đến nay toàn tỉnh có 879/1007 ấp, khu phố đạt danh hiệu văn hóa; 135/171 xã, phường, thị trấn lành mạnh, không có tệ nạn xã hội; 94,21% gia đình văn hóa... Kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã góp phần đẩy mạnh công nghiệp hóa – hiện đại hóa, xây dựng tỉnh Đông Nai thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại trong tương lai gần nhất.
Hiệu quả từ phong trào

Đối với các tỉnh miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” cũng đã góp phần xóa bỏ các tập tục lạc hậu, xây dựng đời sống văn hóa mới. Tiêu biểu như ở tỉnh Lào Cai - nơi có tới 138 xã vùng sâu, vùng xa, biên giới, 2.179 khu dân cư bao gồm 25 dân tộc, trong đó 61% là dân tộc thiểu số, trình độ dân trí thấp. Đến nay, tỉnh Lào Cai đã vận động được 317/332 trường hợp đưa người chết vào áo quan và 1.246/1257 đám tang chôn cất trước 48h vừa đảm bảo vệ sinh môi trường vừa hạn chế tốn kém cho nhân dân. Tình trạng tảo hôn, cưỡng ép hôn nhân, thách cưới cao trệ địa bàn đã giảm mạnh, hôn nhân cùng hoặc cận huyết thống cơ bản được loại bỏ. Tình trạng mê tín, dị đoan đã giảm hẳn, tình trạng cúng bái để chữa bệnh đã dần được thay thế bằng việc đưa người bệnh đến các cơ sở y tế để chữa bệnh...

Có thể nói, với sự vào cuộc của các cấp các ngành, đặc biệt là các cơ quan chức năng của ngành văn hóa, thể thao và du lịch, 10 năm qua phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được đẩy mạnh trong cả nước, góp phần tăng cường, phát huy sức mạnh đại đoàn kết, phát huy các nguồn lực trong nhân dân để xây dựng khu dân cư về mọi mặt, đời sống vật chất, tinh thần của các tầng lớp nhân dân; góp phần đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, an ninh, quốc phòng của mỗi địa phương và cả nước.

 

Vân Thành

Bình luận

* Vui lòng nhập bình luận tiếng Việt có dấu

Tin khác